Częściowa lista projektów wybranych do dofinansowania nr POIS.2.4.5/2/2015

14-03-2017, 14:34

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs zgodnie z pkt. 107 Regulaminu konkursu nr POIS.2.4.5/2/2015 publikuje I częściową listę projektów wybranych do dofinansowania, która w dniu 7 marca 2017 r. została zatwierdzona przez Instytucję Pośredniczącą.