Częściowa lista projektów wybranych do dofinansowania dla działanie 2.4.5.c (Edukacja społeczności obszarów chronionych) – III C

17-03-2017, 14:25

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła w dn. 08.03.2017 r. Częściową listę projektów wybranych do dofinansowania – konkurs POIS/2.4.5/3/2015 w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna POIS 2014-2020, podtyp projektu 2.4.5c Edukacja społeczności obszarów chronionych.

Częściowa lista projektów 2.4.5 c