Zbiorcza lista projektów wybranych do dofinansowania – konkurs nr POIS/2.4.5/3/2015 5c)

29-03-2017, 15:13

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs zgodnie z pkt. 107 Regulaminu konkursu nr POIS.2.4.5/3/2015 publikuje zbiorczą listę projektów wybranych do dofinansowania, która w dniu 8 marca 2017 r. została zatwierdzona przez Instytucję Pośredniczącą.