Lista rankingowa działanie 2.4.3b (Plany ochrony obszarów Natura 2000 i parków narodowych)

11-05-2017, 15:18

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs zgodnie z pkt. 83 Regulaminu konkursu nr POIS.02.04.00-IW.02-00-3B2/16 publikuje listę rankingową projektów, które w dniu 10 maja 2017 r. zostały zatwierdzone przez Instytucję Pośredniczącą.