Lista projektów wybranych do dofinansowania (przywróconych w ramach procedury odwoławczej) - konkurs nr POIS/2.4.5/2/2015

29-05-2017, 09:40

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca konkurs nr POIS.2.4.5/2/2015 publikuje Lista projektów wybranych do dofinansowania (przywróconych w ramach procedury odwoławczej) . Lista może być aktualizowana.

 

Lista  została zatwierdzona przez Instytucję Pośredniczącą w dniu 22 maja 2017 r.

Pliki do pobrania