Lista projektów wybranych do dofinansowania (przywróconych w ramach procedury odwoławczej) - konkurs nr POIS/2.4.5/3/2015

29-05-2017, 10:30

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca konkurs nr POIS.2.4.5/3/2015 publikuje Listę projektów wybranych do dofinansowania (przywróconych w ramach procedury odwoławczej) . Lista może być aktualizowana.

Lista  została zatwierdzona przez Instytucję Pośredniczącą w dniu 22 maja 2017 r.