Częściowa lista ocenionych projektów – konkurs POIS.02.04.00-IW.02-00-3B2/16

03-07-2017, 10:59

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uprzejmie informuje, że Instytucja Pośrednicząca POIiŚ 2014-2020 zatwierdziła w dniu 30.06.2017 r. częściową listę ocenionych projektów w ramach naboru konkursowego nr  POIS.02.04.00-IW.02-00-3B2/16 dla działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, podtyp projektu 2.4.3b Plany ochrony obszarów Natura 2000 i parków narodowych.