Lista projektów wybranych do dofinansowania, przywróconych w ramach procedury odwoławczej - II część- konkurs nr POIS/2.4.5/3/20

21-07-2017, 10:11

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca konkurs nr POIS.2.4.5/3/2015 publikuje Listę projektów wybranych do dofinansowania, przywróconych w ramach procedury odwoławczej – II część . Lista może być aktualizowana.

 

Lista  została zatwierdzona przez Instytucję Pośredniczącą w dniu 12 lipca 2017 r.