Aktualizacja częściowej listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POIS.2.4.5/2/2015

02-08-2017, 15:27

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs zgodnie z pkt. 107 Regulaminu konkursu nr POIS.2.4.5/2/2015 publikuje aktualizację listy projektów wybranych do dofinansowania. Lista jest aktualizowana w wyniku zatwierdzenia kolejnych częściowych list projektów wybranych do dofinansowania.

 

1 część listy została zatwierdzona przez Instytucję Pośredniczącą w dniu 7 marca 2017 r.

 

2 zaktualizowana część listy została zatwierdzona przez Instytucję Pośredniczącą w dniu 28 lipca 2017 r.

 

3 część listy została zatwierdzona przez Instytucję Pośredniczącą w dniu 29 marca 2017 r.