Aktualizacja częściowej listy projektów wybranych do dofinansowania oraz skład Komisji Oceny Projektów dla konkursu POIS 2.4.5/3

25-08-2017, 09:51

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej publikuje listy (zbiorcze z dotychczas opublikowanych) projektów wybranych do dofinansowania w ramach alokacji i projektów przywróconych w ramach procedury odwoławczej do dnia 28.07.2017 r. dla konkursu POIS/2.4.5/3/2015 w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna POIS 2014-2020, podtyp projektu 2.4.5c Edukacja społeczności obszarów chronionych.

W ramach alokacji na działanie 2.4.5 c:

1 część listy została zatwierdzona przez Instytucję Pośredniczącą w dniu 12 stycznia 2017 r.

2 część listy została zatwierdzona przez Instytucję Pośredniczącą w dniu 24 stycznia 2017 r.

3 część listy została zatwierdzona przez Instytucję Pośredniczącą w dniu 8 marca 2017 r.

4 część listy została zatwierdzona przez Instytucję Pośredniczącą w dniu 28 kwietnia 2017 r.

5 część listy została zatwierdzona przez Instytucję Pośredniczącą w dniu 28 lipca 2017 r.

Przywrócone w wyniku rozpatrzenia protestu i finansowane bezpośrednio z działania 2.4:

1 część listy została zatwierdzona przez Instytucję Pośredniczącą w dniu 22 maja 2017 r.

2 część listy została zatwierdzona przez Instytucję Pośredniczącą w dniu 12 lipca 2017 r.