Interpretacja IZ w sprawie wymogów dotyczących publikacji zapytań ofertowych

12-10-2017, 06:16

Interpretacja IZ w sprawie wymogów dotyczących publikacji zapytań ofertowych przez podmioty nie posiadające statusu beneficjenta (przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, po ogłoszeniu naboru)

link: http://poiis.nfosigw.gov.pl/download/gfx/poiis/pl/nfoopisy/462/1/74/mr____25_09_2017.pdf