Aktualizacja Harmonogramu konkursu dla działania 2.4 PO IiŚ 2014-2020 (6a - Bazy edukacyjne)- nabór II

24-10-2017, 10:14

Szanowni Państwo,

IOK (Instytucja Organizująca Konkurs, NFOŚIGW) uprzejmie informuje, że za zgodą IP (Instytucji Pośredniczącej, Ministerstwa Środowiska) od dnia 12.10.2017 r. ulega aktualizacji Harmonogram konkursu. Zmiany odzwierciedlają faktyczne daty realizacji działań w przedmiotowym dokumencie.

Harmonogram dostępny na stronie Konkursu (link przekierowujący)