Zatwierdzona częściowa lista projektów wybranych do dofinansowania 2.4.5c Edukacja społeczności obszarów chronionych- VI część

17-11-2017, 13:30

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła w dn. 10.11.2017 r. częściową listę projektów wybranych do dofinansowania – konkurs POIS/2.4.5/3/2015 w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna POIS 2014-2020, podtyp projektu 2.4.5c Edukacja społeczności obszarów chronionych.

Pliki do pobrania