IP zatwierdziła w dniu 21.12.2017 r. scaloną i zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania dla działanie 2.4.5b

04-01-2018, 14:19

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła w dn. 21.12.2017 r. scaloną i zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania – konkurs POIS/2.4.5/2/2015 w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna POIS 2014-2020, podtyp projektu 2.4.5b Budowanie potencjału i integracja.