IP zatwierdziła w dniu 18.01.2018 r. częściową listę projektów wybranych do dofinansowania dla działanie 2.4.5c

26-01-2018, 13:49

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła w dn. 18.01.2018 r. częściową listę projektów wybranych do dofinansowania – konkurs POIS/2.4.5/3/2015 w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna POIS 2014-2020, podtyp projektu 2.4.5c Edukacja społeczności obszarów chronionych.

Pliki do pobrania

czesciowa lista ocenionych proj 8.pdf
czesciowa lista ocenionych proj 8.pdf - (64,87 KB) Częściowa lista projektów wybranych do dofinansowania -konkurs nr POIS/2.4.5/3/2015