IP zatwierdziła w dniu 28.02.2018 r. zaktualizowaną scaloną listę projektów wybranych do dofinansowania dla działanie 2.4.5c

07-03-2018, 09:47

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła w dn. 28.02.2018 r. zaktualizowaną scaloną listę projektów wybranych do dofinansowania – konkurs POIS/2.4.5/3/2015 w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna POIS 2014-2020, podtyp projektu 2.4.5c Edukacja społeczności obszarów chronionych.

Pliki do pobrania

zaktualizowana scalona lista projektow 245c 1.2.pdf
zaktualizowana scalona lista projektow 245c 1.2.pdf - (189,9 KB) Zaktualizowana scalona lista projektów 2.4.5 c.