IP zatwierdziła w dniu 18.04.2018 r. zaktualizowaną scaloną listę projektów wybranych do dofinansowania dla działania 2.4.5c

10-05-2018, 10:41

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła w dn. 18.04.2018 r. zaktualizowaną scaloną listę projektów wybranych do dofinansowania – konkurs POIS/2.4.5/3/2015 w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna POIS 2014-2020, podtyp projektu 2.4.5c Edukacja społeczności obszarów chronionych.

Pliki do pobrania

zaktualizowana lista projektow 245c 4.pdf
zaktualizowana lista projektow 245c 4.pdf - (548,45 KB) Zaktualizowana scalona lista projektów 2.4.5 c