IP zatwierdziła w dniu 18.04.2018 r. zaktualizowaną scaloną listę projektów wybranych do dofinansowania dla działania 2.4.5c

10-05-2018, 10:41

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła w dn. 18.04.2018 r. zaktualizowaną scaloną listę projektów wybranych do dofinansowania – konkurs POIS/2.4.5/3/2015 w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna POIS 2014-2020, podtyp projektu 2.4.5c Edukacja społeczności obszarów chronionych.

Pliki do pobrania