Lista rankingowa – konkurs nr POIS.02.04.00-IW.02-00-4D1/17 (Teledetekcja w parkach narodowych)

14-05-2018, 12:17

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs nr POIS.02.04.00-IW.02-00-4D1/17 dla podtypu projektu 2.4.4d Ocena stanu zasobów przyrodniczych w parkach narodowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych, zgodnie z pkt. 81 Regulaminu konkursu, publikuje listę rankingową, która w dniu 11.05.2018 r. została zatwierdzona przez Instytucję Pośredniczącą.

Pliki do pobrania

lista rankingowa 2.4.4d.pdf
lista rankingowa 2.4.4d.pdf - (297,49 KB) Lista rankingowa - konkurs nr POIS.02.04.00-IW.02-00-4D1/17 w ramach działania 2.4 POIiŚ 2014-2020