Pierwsza częściowa lista ocenionych projektów – konkurs POIS.02.04.00-IW.02-00-4D1/17

20-07-2018, 12:44

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uprzejmie informuje, że Instytucja Pośrednicząca POIiŚ 2014-2020 zatwierdziła w dniu 19.07.2018 r. pierwszą częściową listę ocenionych projektów w ramach naboru konkursowego nr POIS.02.04.00-IW.02-00-4D1/17 dla działania
2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, podtyp projektu 2.4.4d Ocena stanu zasobów przyrodniczych w parkach narodowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych

Pliki do pobrania