Lista rankingowa – konkurs nr POIS.02.04.00-IW.02-00-3B3/19 (Plany ochrony obszarów Natura 2000 i parków narodowych)

29-07-2019, 12:27

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs nr POIS.02.04.00-IW.02-00-3B3/19 dla podtypu projektu 2.4.3b Plany ochrony obszarów Natura 2000 i parków narodowych, zgodnie z pkt. 86 Regulaminu konkursu, publikuje listę rankingową, która w dniu 18.07.2019 r. została zatwierdzona przez Instytucję Pośredniczącą.

Pliki do pobrania