Lista projektów wybranych do dofinansowania – konkurs POIS.02.04.00-IW.02-00-3B3/19

10-10-2019, 09:23

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uprzejmie informuje, że Instytucja Pośrednicząca POIiŚ 2014-2020 zatwierdziła w dniu 04.10.2019 r. pierwszą  listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru konkursowego nr POIS.02.04.00-IW.02-00-3B3/19 dla działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, podtyp projektów 2.4.3b Plany ochrony obszarów Natura 2000 i parków narodowych.

Pliki do pobrania