Aktualizacja listy rankingowej oraz harmonogramu konkursu – nabór nr POIS.02.04.00-IW.02-00-3B3/19

06-11-2019, 09:44

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs nr POIS.02.04.00-IW.02-00-3B3/19 dla podtypu projektu 2.4.3b Plany ochrony obszarów Natura 2000 i parków narodowych, uprzejmie informuje, że Instytucja Pośrednicząca pismem z dnia 25.10.2019 r. zatwierdziła aktualizację listy rankingowej oraz harmonogramu dla naboru konkursowego nr POIS.02.04.00 IW.02-00-3B3/19. 

Pliki do pobrania