Skład Komisji Oceny Projektów – konkurs nr POIS.02.04.00-IW.02-00-3B3/19

28-01-2020, 15:14

W związku z zakończeniem oceny wszystkich wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru konkursowego nr POIS.02.04.00-IW.02-00-3B3/19, Instytucja Organizująca Konkurs  zgodnie z pkt. 80 Regulaminu KOP publikuje skład Komisji Oceny Projektów.

Pliki do pobrania