Aktualizacja listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania – konkurs nr POIS.02.04.00-IW.02-00-3B3/19

28-01-2020, 15:18

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uprzejmie informuje, że Instytucja Pośrednicząca POIiŚ 2014-2020 zatwierdziła w dniu 24.01.2020 r. aktualizację listy rankingowej oraz aktualizację listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru konkursowego nr POIS.02.04.00-IW.02-00-3B3/19 dla działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, podtyp projektów 2.4.3b Plany ochrony obszarów Natura 2000 i parków narodowych.

Pliki do pobrania