Lista rankingowa działanie 2.4.6a (bazy edukacyjne parków narodowych)

11-07-2016, 16:01

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

WYNIKI NABORU

W dniu 07.07.2016 r. Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła listę rankingową.

Uprzejmie informujemy, że na wniosek IOK Instytucja pośrednicząca zwiększyła alokację na przedmiotowy konkurs z 30 000 000 zł na 42 369 910 zł. W związku z tym, wszystkie projekty ocenione pozytywnie znalazły się na liście podstawowej, a Regulamin konkursu uległ zmianie w zakresie kwoty alokacji przeznaczonej na konkurs.