Lista rankingowa działanie 2.4.5.b (Budowanie potencjału i integracja)

23-09-2016, 12:14

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

WYNIKI NABORU

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs publikuje listę rankingową (po korekcie) – konkurs nr POIS/2/4/5/2/2015 w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna POIiŚ-2014-2020, która w dniu 9 marca 2017 r. została zatwierdzona przez Instytucję Pośredniczącą.

lista rankingowa

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs zgodnie z pkt. 80 Regulaminu konkursu nr POIS.2.4.5/2/2015 publikuje listę rankingową projektów, które w dniu 20.09.2016 r. zostały zatwierdzone przez Instytucję Pośredniczącą.

Pliki do pobrania