Lista rankingowa działanie 2.4.5.c (Edukacja społeczności obszarów chronionych)

23-09-2016, 12:32

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

WYNIKI NABORU

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs zgodnie z pkt. 80 Regulaminu konkursu nr POIS.2.4.5/3/2015 publikuje listę rankingową projektów, które w dniu 20 września 2016 r. zostały zatwierdzone przez Instytucję Pośredniczącą.

Pliki do pobrania