Informacje o wynikach naboru dla wniosków pozakonkursowych

23-11-2016, 14:47

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

POIiŚ 2014-2020

Oś priorytetowa: II OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

Działanie: 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności  na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring 
 środowiska

Typ projektu: 2.1.1.a Opracowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych i planistycznych z zakresu gospodarowania wodami.

Informacja o wybranym do dofinansowania projekcie:

Tytuł projektu: „Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego”

Wnioskodawca: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Kwota wnioskowanego dofinansowania ze środków UE:  4 250 000,00 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych:  5 000 000,00 zł

Koszt całkowity projektu: 5 000 000,00 zł

Data wybrania projektu do dofinansowania: 18.11.2016 r.

Przewidywany czas realizacji projektu : od 06.06.2016 r. do 31.03.2018 r.

 

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

POIiŚ 2014-2020

Oś priorytetowa: II OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

Działanie: 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności  na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring 
 środowiska

Typ projektu: 2.1.1.a Opracowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych i planistycznych z zakresu gospodarowania wodami.

Informacja o wybranym do dofinansowania projekcie:

Tytuł projektu: „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego”

Wnioskodawca: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Kwota wnioskowanego dofinansowania ze środków UE:  44 200 000,00 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych:  52 000 000,00 zł

Koszt całkowity projektu: 52 000 000,00 zł

Data wybrania projektu do dofinansowania: 18.11.2016 r.

Przewidywany czas realizacji projektu : od 01.07.2016 r. do 31.03.2020 r.

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

POIiŚ 2014-2020

Oś priorytetowa: II OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

Działanie: 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności  na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring 
 środowiska

Typ projektu: 2.1.1.a Opracowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych i planistycznych z zakresu gospodarowania wodami.

Informacja o wybranym do dofinansowania projekcie:

Tytuł projektu: „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy”.

Wnioskodawca: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Kwota wnioskowanego dofinansowania ze środków UE:  13 600 000,00 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych:  16 000 000,00 zł

Koszt całkowity projektu: 16 000 000,00 zł

Data wybrania projektu do dofinansowania: 18.11.2016 r.

Przewidywany czas realizacji projektu : od 05.09.2016 r. do 18.12.2020 r.

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

POIiŚ 2014-2020

Oś priorytetowa: II OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

Działanie: 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności  na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring 
 środowiska

Typ projektu: 2.1.1.a Opracowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych i planistycznych z zakresu gospodarowania wodami.

Informacja o wybranym do dofinansowania projekcie:

Tytuł projektu: „Opracowanie II aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania.”

Wnioskodawca: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Kwota wnioskowanego dofinansowania ze środków UE:  37 400 000,00 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych:  44 000 000,00 zł

Koszt całkowity projektu: 44 000 000,00 zł

Data wybrania projektu do dofinansowania: 18.11.2016 r.

Przewidywany czas realizacji projektu : od 01.07.2016 r. do 31.03.2022 r.