I nabór - Zatwierdzenie listy ocenionych projektów dla I typu projektów w ramach konkursu POIS.2.5/1/2015

16-11-2016, 13:03

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła w dniu 14 listopada 2016 r. listę ocenionych projektów dla I typu projektów tj. Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów w ramach konkursu  POIS.2.5/1/2015.

Typ projektów nr 1: Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów