II nabór - Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIS.2.5/2/2016

13-03-2017, 13:48

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła w dniu 7 marca 2017 r. listę ocenionych projektów  w ramach konkursu  POIS.2.5/2/2016. Zgodnie z pkt 89 Regulaminu konkursu umożliwia to opublikowanie listy projektów wybranych do dofinansownia.

Lista projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr POIS.2.5/2/2016 - II typ projektów