III nabór - Listy rankingowe projektów w ramach konkursu POIS.2.5/3/2016

21-03-2017, 11:51

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs zgodnie z pkt. 69 Regulaminu konkursu nr POIS.2.5/3/2016 poniżej publikuje listy rankingowe projektów:

Typ projektów nr 2: Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych

Typ projektów nr 3: Inwentaryzacja terenów zdegradowanych i terenów zanieczyszczonych