I nabór - Listy rankingowe projektów w ramach konkursu POIS.2.5/1/2015

09-05-2016, 12:30

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs zgodnie z pkt. 85 Regulaminu konkursu nr POIS.2.5/1/2015 poniżej publikuje listy rankingowe projektów:

Typ projektów nr 1: Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów

Typ projektów nr 2: Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych

Typ projektów nr 3: Inwentaryzacja terenów zdegradowanych i terenów zanieczyszczonych