III nabór - Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIS.2.5/3/2016

19-06-2017, 13:13

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła w dniu 14 czerwca 2017 r. listy ocenionych projektów  w ramach konkursu  POIS.2.5/3/2016. Zgodnie z pkt 89 Regulaminu konkursu umożliwia to opublikowanie listy projektów wybranych do dofinansownia.

Lista projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr POIS.2.5/3/2016 - II typ projektów

Lista projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr POIS.2.5/3/2016 - III typ projektów