IV nabór - listy rankingowe dla 1. typu projektów z działania 2.5

14-11-2017, 14:02

Poniżej prezentujemy  listy rankingowe dla 1. typu projektów złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr POIS.02.05.00-IW.02-00-104/17 działania 2.5 POIS 2014-2020 Poprawa jakości środowiska miejskiego, zatwierdzone przez Instytucję Pośredniczącą w dniu 8 listopada 2017r.