II nabór – Druga lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIS.2.5/2/2016

16-11-2017, 12:57

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca pismem  z dnia 14 listopada 2017 r. zatwierdziła drugą listę ocenionych projektów  w ramach konkursu  POIS.2.5/2/2016, działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 dla 2 typu projektu.– Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. Zgodnie z pkt 89 Regulaminu konkursu umożliwia to opublikowanie listy projektów wybranych do dofinansowania.

Druga lista projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr POIS.2.5/2/2016 - II typ projektów