Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIS.02.05.00-IW.02-00-104/17

26-01-2018, 12:35

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca pismem  z dnia  22 stycznia 2018 r. zatwierdziła listę ocenionych projektów  w ramach konkursu  POIS.02.05.00-IW.02-00-104/17, działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 dla 1 typu projektu– Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów.

Zgodnie z pkt 89 Regulaminu konkursu umożliwia to opublikowanie listy projektów wybranych do dofinansowania.

Pliki do pobrania