Lista rankingowa - konkurs POIS.02.05.00-IW.02-00-005/18 dla 1 i 2 typu projektów. Aktualizacja 05.12.2018 r.

23-11-2018, 13:14

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca pismem  z dnia  8 listopada 2018 r. zatwierdziła  listę rankingową projektów złożonych w ramach  konkursu  POIS.02.05.00-IW.02-00-005/18 dla 1 typu projektów - Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów oraz 2 typu projektów - Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych,  działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Pliki do pobrania

lista rankingowa pois.02.05.00-iw.02-00-005 18 dla 1 typu.pdf
lista rankingowa pois.02.05.00-iw.02-00-005 18 dla 1 typu.pdf - (263,58 KB) Lista rankingowa 2.5, typ 1
lista rankingowa 2.5 typ2.pdf
lista rankingowa 2.5 typ2.pdf - (339,3 KB) Lista rankingowa 2.5, typ 2