V nabór - suplementy list rankingowych

09-04-2019, 10:31

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs zgodnie z pkt. 76 Regulaminu konkursu nr POIS.02.05.00-IW.02-00-005/18 poniżej publikuje suplementy list rankingowych projektów.

Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów

Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych