V nabór - Pierwszy etap list projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIS.02.05.00-IW.02-00-005/18

09-04-2019, 10:38

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

NFOŚiGW informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 9 kwietnia 2019 r. pierwszy etap list projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu POIS.02.05.00-IW.02-00-005/18:

Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów

Rozwój terenów zieleni w miastach