V nabór - Czwarty etap list projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIS.02.05.00-IW.02-00-005/18

18-06-2019, 10:58

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

NFOŚiGW informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 7 czerwca 2019 r. czwarty etap list projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu POIS.02.05.00-IW.02-00-005/18:

Rozwój terenów zieleni w miastach