V nabór - Piąty etap list projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIS.02.05.00-IW.02-00-005/18

11-07-2019, 14:14

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

NFOŚiGW informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 5 lipca 2019 r. piąty etap list projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu POIS.02.05.00-IW.02-00-005/18:

Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów