V nabór – piąta część list projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIS.02.05.00-IW.02-00-005/18

24-09-2019, 12:23

NFOŚiGW informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 20 września 2019 r. kolejną część projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu POIS.02.05.00-IW.02-00-005/18 dla działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego  w ramach 1 typu projektów – Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów  oraz 2 typu projektów – Rozwój terenów zieleni w

Pliki do pobrania