V nabór - Szósty etap list projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIS.02.05.00-IW.02-00-005/18

04-11-2019, 15:31

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

NFOŚiGW informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 25 października 2019 r. szósty etap list projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu POIS.02.05.00-IW.02-00-005/18:

Rozwój terenów zieleni w miastach

 

Poniżej publikowane są scalone listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu POIS.02.05.00-IW.02-00-005/18 :

Scalona lista inwestycji dotyczących Wsparcia dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów

Scalona lista inwestycji dotyczących Rozwoju terenów zieleni w miastach