I nabór - Aktualizacja listy rankingowej dla II typu projektów w ramach konkursu POIS.2.5/1/2015

05-09-2016, 09:01

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca wskutek zwiększenia alokacji przeznaczonej na II typ projektów tj. Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, zatwierdziła w dniu 30 sierpnia 2016 r. aktualizację listy rankingowej dla II typu projektów w ramach konkursu  POIS.2.5/1/2015:

Typ projektów nr 2: Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych