I nabór - Zatwierdzenie listy ocenionych projektów dla II typu projektów w ramach konkursu POIS.2.5/1/2015

05-10-2016, 09:15

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła w dniu 26 września 2016 r. listę ocenionych projektów dla II typu projektów tj. Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych w ramach konkursu  POIS.2.5/1/2015.

Lista ta zawiera pierwszą część projektów dla których zakończona została ocena merytoryczna II stopnia. Po zakończeniu oceny merytorycznej II stopnia pozostałych w ocenie projektów lista zostanie zaktualizowana.

Typ projektów nr 2: Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych