I nabór - Aktualizacja listy rankingowej dla I typu projektów w ramach konkursu POIS.2.5/1/2015

05-10-2016, 09:10

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła w dniu 26 września 2016 r. aktualizację listy rankingowej dla I typu projektów tj. Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów w ramach konkursu  POIS.2.5/1/2015:

Typ projektów nr 1: Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów