Lista projektów po ocenie merytorytorycznej I i II stopnia

13-12-2017, 15:25

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 8 grudnia 2017 r. wyniki oceny merytorycznej I i II stopnia oraz listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIiS.01.02.00-IW.03.03-00-002/17

Pliki do pobrania