Lista zawartych umów w ramach konkursu nr POIS.01.02.00-IW.03-00-002/17

28-03-2018, 11:40

„Uprzejmie informujemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizują Konkurs dla Działania 1.2 zakończył proces podpisywania umów w ramach konkursu nr POIiS.01.02.00-IW.03.03-00-002/17. Efektem są trzy podpisane umowy o dofinansowanie (w postaci pomocy zwrotnej) na łączną kwotę dofinansowania niemal 6,40 mln złotych.”

Szansa na kolejne środki  istnie w ramach aktualnie trwającego III konkursu. Szczegóły pod adresem: http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/promowanie-efektywnosci-energetycznejkonkurs/art,1,iii-konkurs-1-2-promowanie-efektywnosci-energetycznej-i-korzystania-z-odnawialnych-zrodel-energii-w-przedsiebiorstwach.html

 

 

Lista  zawartych umów w ramach konkursu nr POIS.01.02.00-IW.03-00-002/17
dla działania 1.2 w ramach Osi Priorytetowej I Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko                                                                                                                                                          

Lp.

Nazwa wnioskodawcy

Tytuł projektu

Kwota dofinansowania PLN

1

Koleje Dolnośląskie S.A.

Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Pątnowskiej 1 w Legnicy

500 000,00

2

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kielcach

Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna budynków należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach

1 797 466,77

3

ZREMB SHIRAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA

Głęboka termomodernizacja budynku biurowego w Poznaniu

4 089 215,25

 

 

RAZEM

6 386 682,02