Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (KOP)

04-04-2018, 08:15

Realizując zapisy § 11 ust. 7 Regulaminu Konkursu nr POIS.01.02.00-IW.03-00-002/17, poniżej przedstawiamy informację o składzie Komisji Oceny Projektów (KOP) wraz z wyróżnieniem funkcji członków KOP jako pracowników Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) ze wskazaniem przewodniczącego i sekretarza KOP.

Pliki do pobrania