Wyniki oceny merytorycznej w ramach konkursu POIS.01.02.00-IW.03-00-003/18 – lista projektów wybranych do dofinansowania

30-10-2018, 10:32

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 30 października 2018 r. listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIS.01.02.00-IW.03-00-003/18.

Pliki do pobrania